CSS outline

Descriere

Proprietarea CSS outline - Deseneaza o linie in afara bordurii, de jur-imprejurul unui element. In principiu outline si border sunt asemanatoare cu diferenta ca linia desenata de outline va fi la fel de jur-imprejurul elemetului, va avea aceasi culoare, stil si latime.

Valori posibile

  • outline-color
  • outline-style
  • outline-width
  • inherit

Valoare prestabilita

Valoarea prestabilita pentru outline in CSS este invert none medium

Exemple

.exemplu a:focus {
  outline: 3px dashed green;
} /* In cazul in care nu va fi stabilita una dintre valori, va fi introdusa automat valoarea standard. */

/* In cazul in care nu este specificata cea de-a doua valoare si anume  outline-style, elementul nu va dispune de nici un chenar, dat fiind faptul ca valoarea standard pentru  outline-style este none */

Versiunea

Folosit incepand cu versiunea CSS 2

Compatibil cu urmatoarele browsere